Kupujete nemovitost? Jak je to s daní?


Sazba daně zůstává i pro rok 2018  4%

Od 1. listopadu 2016 se změnila pravidla pro placení daně z nabytí nemovitých věcí. Hlavní změna spočívá v osobě, která daň platí. Zatímco dříve to zákon ponechával na dohodě kupujícího s prodávajícím, nově to je vždy kupující nebo obdarovaný.

Přiznání k dani z převodu nemovitostí musí kupující podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

Místně příslušným je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nachází nemovitost, lze však podat i u jiného finančního úřadu.

Předmětem daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.

Skončila nutnost pořizování znaleckého posudku u staveb pro bydlení a rekreační účely. Finanční úřad má nově vyměřit poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Plátce, který s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, pokud je pro poplatníka výhodnější. Náklady na pořízení posudku se nově mohou odečítat ze základu daně.