Dražby

Zastoupení v dražbě

Na základě poptávky našich klientů po bezpečném nákupu nemovitosti jsme připravili novou službu zastoupení při dražbě nemovitosti. Mnoho klientů se právem obává, že na jednu stranu lákavá nabídka nemovitosti za výhodnější cenu, může na druhé straně být poměrně rizikovou investicí, pokud se neprovede správně.

Klientům poskytujeme kromě samotného zastoupení ve fyzické či elektronické dražbě nemovitosti také prověření rizik celé transakce, závazků, kterými je daná nemovitost zatížena a možné rizikové scénáře, které mohou klienta v případě úspěšného vydražení nemovitosti potkat.

 

Výběr nemovitosti a posouzení rizik

Vše tedy probíhá tak, že si klient vybere nemovitosti, které mají jít do dražby. My tyto nemovitosti prověříme a s ohledem na známý právní stav a dostupné informace se snažíme odhalit případná rizika, která mohou být s danou nemovitostí spojena. V případě, že se klient následně rozhodne dražby zúčastnit, můžeme ho na základě plné moci zastoupit.

Před samotným začátkem dražby si s klientem dohodneme strategii přihazování v dražbě a také maximální cenu, za kterou je klient ochoten nemovitost získat. Aby se klient mohl dražby zúčastnit, musí složit dražební jistotu na účet stanovený dražebníkem. V případě, že by cena nabídnutá klientem byla nejvyšší, dražebník v takovém případě udělí příklep a klient musí ve stanovené době uhradit celou částku svého podání s odečtením již uhrazené dražební jistoty. Po úhradě pak může dojít k převodu vlastnického práva vydražené nemovitosti na klienta.

Klientovi rádi pomůžeme v dalším postupu a nakládání s nemovitostí, např. v případě, že nemovitost stále obývá původní vlastník, který ji nechce opustit nebo v případě, kdy chce klient nemovitost obratem prodat.

 

Kontaktujte nás

*
*
*
*
email:
captchaNačtete nový obrázek